Kasvatukselliset tavoitteet ja sijoituksen vaiheet

foliage-152051_960_7201

Vaihe 1

Sopeutuminen ja turvallisuuden tunteen saavuttaminen

Tutustutaan perhekodin arkeen ja säännölliseen vuorokausirytmiin sekä opetellaan noudattamaan sääntöjä ja noudattamaan yhteisiä sopimuksia. Etsitään lapselle hänen tarpeitaan vastaava koulupaikka. Koulutehtäviä tehdään yhdessä opetellen opiskelutekniikkaa kunnes lapsi oppii itsenäisen työskentelyn. Perushoidon järjestäminen: hygienia, terveellinen ruokavalio, riittävä unen saanti ja aikuisten läheisyys.

Perusasioiden sisäistämisen jälkeen lapsi alkaa vähitellen selviytyä itsenäisesti koulutehtävistään ja oman elämän hallinta alkaa helpottua. Säännöt opitaan hyväksymään ja oma-aloitteisuus sekä aktiivisuus kohenee. Yhteisön ja aikuisten kanssa toimiminen helpottuu ja vapaa-aikaan alkaa löytyä toiminnallisuutta.

Vaihe 2

Tavoitteiden asettaminen

Vähitellen lapsen ja aikuisen välille syntyy molemminpuolinen luottamus ja oma paikka yhteisössä löytyy. Yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden, vanhempien ja lapsen kanssa asetetaan yksilölliset tavoitteet joihin kaikki osapuolet sitoutuvat omalla toiminnallaan.

Tavoitteiden toteutumista seurataan arjessa ja asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Yhteydenpito lapsen vanhempiin ja läheisiin on myös tärkeässä osassa tavoitteita seurattaessa.

leaves-160960_960_7202
sprouts-576230_960_7203

Vaihe 3

Selviytyminen

Lapsi alkaa hahmottamaan omaa minäkuvaansa - arjessa eläminen ja selviytyminen helpottuu. Vastuun ottaminen sekä itsestään että omista asioistaan tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa. Lapsen ja biologisten vanhempien (sekä muiden läheisten) välisten suhteiden ylläpitäminen, parantaminen ja tukeminen eheyttää myös lapsen kuvaa itsestään.

Koulutyö täyttää suuren osan lapsen arjesta ja sitä tuetaan. Lasta opetetaan itsenäiseen työskentelyyn, onnistumiset kohottavat itsetuntoa ja koulussa menestyminen avaa ovet jatko-opintoihin.

Vaihe 4

Itsenäinen elämä

Nuorta tuetaan ja rohkaistaan itsenäiseen selviytymiseen. Sijoitusaikana saadut resurssit kantavat itsenäisessä arjessa ja nuori pystyy pärjäämään yhteiskunnan asettamissa haasteissa.

Tiivis rakentava- ja arvioiva yhteistyö nuorelle tärkeiden ihmisten kanssa turvaa hänelle myös itsenäistymisen jälkeen hyvän ja tukevan ihmissuhdeverkoston elämässä.

tree-773636_960_7204

Hieman toiminnastamme

Lapsen kokemus tulleensa hyväksytyksi on ensisijaisen arvokasta. Kaiken lähtökohtana onkin itsetunnon kohottaminen, oman itsensä hyväksyminen ja omiin kykyihinsä luottaminen.

Yleistä

1Harrastustoiminta
Perhekodilla on erilaisia harrastusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Lapsi voi ensin kokeilla perhekodin omaa harrastustarjontaa, jonka jälkeen voidaan etsiä myös ulkopuolisia harrastuksia hänen valmiuksiensa mukaan. Harrastusvälineistä löytyvät mm: motocross-pyöriä, moottorikelkka, vesiskootteri ja -sukset, kanootteja, lasketteluvälineitä sekä hollantilainen vene kesäisille Saimaan retkille.
2Itsenäistyminen
Perhekodilla on Siekkilän kaupunginosassa kaksi nuorten itsenäistymisasuntoa hyvien kulkuyhteyksien päässä oppilaitoksista. Nuoren siirryttyä 18-vuoden ikään tehdään jälkihuoltosopimus ja hänellä on mahdollisuus muuttaa näihin asuntoihin harjoittelemaan omaa elämää - nuorta tuetaan itsenäisen elämän harjoittelussa omien tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on nuoren selviytyminen itsenäisesti ja koulun loppuun suorittaminen. Kun kaksi itsenäistyvää ja toisensa tuntevaa nuorta asuu lähellä toisiaan, lisää se turvallisuuden tunnetta ja asetelma on suotuisa myös valvonnan kannalta. Aluksi itsenäistymistä voi harjoitella vaikkapa muutama päivä kerrallaan - kaikki räätälöidään nuoren tarpeita ja kykyjä silmällä pitäen. Nuorella on mahdollisuus vierailla perhekodissa aina niin halutessaan.
3Henkilöstö

Perhekoti Rantapihlaja kuuluu Ammatillisten Perhekotien Liittoon. Perhekotivanhemmat ovat Jouni ja Pirjo-Liisa Veihtola - molemmat työskentelevät perhekodissa ympärivuorokautisesti. Perhekotiäiti on aikaisemmin toiminut opettajana, samoin perhekoti-isä. Jounilla on lisäksi usean vuoden kokemus koulukoti- sekä päihdetyöstä.

Sijoitettujen lasten määrästä ja tarpeesta riippuen olemme palkanneet lisäksi 1-2 sosiaalialan koulutuksen saanutta työntekijää. Perhekodissa on myös ollut sosiaalialan opiskelijoita harjoittelijoina. Vaadittava vähimmäiskoulutus työntekijöiltä on tällä hetkellä alempi korkeakoulututkinto.

4Sijainti

Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus ja vuonna 1997 perustetun Itä-Suomen läänin pääkaupunki. Kaupungissa toimii useita ala- ja yläkouluja sekä lukio - jatko-opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset. Täällä voi opiskella ammattioppilaitoksessa aina parturi-kampaajasta metsäkoneenkuljettajaksi. Mikkelissä on myös ammattikorkeakoulutasoista opetusta useilla eri suuntautumisvaihtoehdoilla sekä Helsingin Yliopiston alaisiuudessa toimiva kansainvälinen kampus.

Perhekodin ja koulujen välillä on hyvät kulkuyhteydet, matkaa Mikkelin keskustaan luonnonläheisestä ympäristöstään huolimatta on vain 7km.

Ota yhteyttä

 
Lisäkysymyksiä?

rantapihlaja@apkl.fi

 
Soita meille

0440173192