Perhekoti Rantapihlaja
Eväät elämään ja oman elämän hallintaan vuodesta 1991

Meidän perustehtävä

Suunnitelmallinen ja perhekeskeinen, vanhemmat ja sosiaalityöntekijät mukaanottava, lapsilähtöinen kasvatus- ja hoitotyö on perhekodin keskeinen tehtävä.

Lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen hänelle turvataan henkinen ja fyysinen hyvinvointi, virikkeellisessä, toiminnallisessa ja rajat tarjoavassa turvallisessa kasvuympäristössä ammattitaitoisen henkilöstön valvonnassa. Perhekodin säännöllinen arki - ruokailuajat, kotiintuloajat, sovitut säännöt ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen edistää lapsen fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia. Lasta pyritään ohjaamaan myös perhekodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja ystävyyssuhteiden solmimiseen.

Perhekoti tukee erityisesti lapsen koulunkäyntiä sekä normaali- että erityiskouluissa, jatko-opintoihin tähdäten. Kaikille pyritään turvaamaan ammattikoulutukseen tai lukio-opintoihin pääseminen.

Yksilöllisyys on osana yhteisöllisyyttä. Sosiaalisten taitojen harjoittamisella, koulutyön tukemisella sekä kodin askareista selviytymisellä ja kesätöiden tekemisellä kasvatetaan vastuullisuuteen ja aikuisuuteen. Näin saadaan eväät itsenäisen elämän alkuun, jota harjoitellaan perhekodin itsenäistymisasunnoissa.

  • Suunnitelmallisuus
  • Lapsilähtöisyys
  • Tavoitettavuus
  • Koulutyön tukeminen
  • Arjen hallinta
  • Sosiaaliset taidot
  • Toiminnallisuus
  • Verkostotyö

Sijoitetut lapset ovat suorittaneet peruskoulun loppuun, suurimmalla osalla on lukio- tai ammattitutkinto sekä työpaikka. Samalla suhteet omiin läheisiin ovat parantuneet.

Ota yhteyttä

 
Lisäkysymyksiä?

rantapihlaja@apkl.fi

 
Soita meille

044 0173192